Distanca: 25km, 20.09.2022.

17.kolo Results // 20 Sep 2022 // 25k Road

Ime i prezime Kategorija Vreme Tempo (km/h)
1 Nikola Petrović Muškarci  38.4
2 Željko Gašpar Muškarci  35.7
3 Jelena Lazić Žene  24.3